Ang pagiging matipid

... ay di counted kung batterylife ng celphone mo ang tinitipid mo.

No comments:

Post a Comment