Ang may sayad

...di nag-aabot ng bayad.

No comments:

Post a Comment