Ang taong sabihan ng gwapo na madaling napapaniwala

...sadyang gustong magpabola.

No comments:

Post a Comment