Ang biyaya ay sunod-sunod na dumarating

...kapag bottomless iced tea ang inumin.

No comments

Powered by Blogger.