Ang biyaya ay sunod-sunod na dumarating

...kapag bottomless iced tea ang inumin.

No comments:

Post a Comment